KEĎ SA V SRDCI BÁSEŇ RODÍ

Básnické zbierky
MATÚŠA
DOBŠOVIČA

Básnické zbierky
Kniha

SLOVÁ AUTORA

Básne boli napísané nenáročnou formou a sporadicky ako plynuli roky, ako bežal čas. Od mojich trinástich rokov v nich zachytávam moje pocity, vnemy a vyjadrujem reakcie na všetko, čo sa vôkol mňa deje. Preto v každej básnickej zbierke sú básne zoradené podľa dátumu vytvorenia.
Zračí sa v nich nielen môj osobnostný a duchovný vývoj, ale aj stupeň zdatnosti a zručnosti písania a úroveň umeleckého zrenia. Vidieť v nich zmysel pre romantiku, melódiu, odľahčenosť a rytmus slova. Majú osobitú chuť, vôňu a mne vlastný výraz, ktorý hovorí o potrebe nakresliť nimi čo cítim. Veľmi pekná a múdra základňa, povedala jedna pani, pre tých, ktorí chcú napísať vinš pre svojho blížneho. Povedal som si, naozaj, prečo nie. Preto množstvo básní a veršov v nich môže poslúžiť čitateľovi ako inšpirácia k vytvoreniu gratulácií, telegramov a vinšov pri príležitosti rôznych rodinných osláv a životných jubileí.
Kniha
Všetky básne sú zahrnuté do piatich tematických celkov, od príležitostných, cez básne vyjadrujúce momenty hľadania a prežívania životnej lásky, básničky pre malých a dospelých - o zvieratkách, ktoré sú nám v mnohom podobné, básne duchovné a nakoniec básne “Na terase”, vytvorené v blízkosti milovanej osoby.

Nehrám sa na pevca, poeta, či básnika. Básničky vychádzajú z môjho vnútra, z mojej prirodzenosti a naturálnosti. Cez ne s obľubou vyjadrujem nielen svoj hudobný, či spevácky temperament, ale jednoduchou a zrozumiteľnou formou, s výrazom ľudovosti, prezrádzam svoj nestrojený a úprimný postoj k životu, k človeku a k spoločenským otázkam, ktoré ma zasiahnu, oslovia a primknú tak k zamysleniu sa.
Podpis Dobšovič

Hudobné soirée pri veršoch z básnickej tvorby

© Ing. Matúš Dobšovič, PhD., DiS.art