BÁSNICKÉ ZBIERKY

Všetky básne sú zahrnuté do piatich tematických celkov, od príležitostných, cez básne vyjadrujúce momenty hľadania a prežívania životnej lásky, básničky pre malých a dospelých - o zvieratkách, ktoré sú nám v mnohom podobné, básne duchovné a nakoniec básne “Na terase”, vytvorené v blízkosti milovanej osoby.

© Ing. Matúš Dobšovič, PhD., DiS.art