Matúš Dobšovic -  Neba kus mám
Úvod O mne Informácie o Albume Galéria Kontakt
 
Dvojalbum Sviatočných piesní
okrem Vianočných aj iné známe
krásne prespievané piesne.

O mne


Ponorený vo víre mnohých záujmov a hnaný tempom zdravých ambícií je naozaj veľmi náročné a vyčerpávajúce, s pozadím akcentu na zmysel pre zodpovednosť a udržanie si morálnych a mravných hodnôt, plniť si ťažkú a náročnú špičkovo - profesionálnu prácu na takom poli, ako je úloha a rola zborového speváka. Je veľkým šťastím, keď práca napĺňa bytie celého človeka a stane sa mu povolaním.

Jedným z nich, o ktorom to možno povedať a ktorý sa dnes s vami delí o vybrané tituly piesní na prezentovanom CD albume, je aj doktor Matúš Dobšovič, absolvent Štátneho konzervatória v Bratislave. Vyštudoval operný spev u pani profesorky Alžbety Michálkovej.

Ako štrnásťročný na folklórnom festivale v Prešove získal mimoriadne ocenenie za sólový spev a interpretáciu piesne, ktorú tam zložil a predniesol s vlastným sprievodom na harmonike. Od útleho detstva rád spieval, túžil venovať sa raz iba hudbe a spevu. Celé roky, počas štúdia na gymnáziu a VŠE v Bratislave a neskôr počas práce už ako ekonóm, táto túžba nachádzala uplatnenie a sebarealizáciu v účinkovaní v rôznych speváckych zboroch a súboroch aj ako korepetítor. Do tohto obdobia spadá jeho účinkovanie napr. v speváckom zbore Cantica nova, v súbore Ekonóm (tu ako interpret ľudových piesní naspieval niekoľko piesní do Slovenského rozhlasu), vo folklórnom súbore Dudváh a v speváckom zbore Technik. Spieval v kostoloch a pri všetkých spoločenských udalostiach rodiska Dolné Orešany a akciách okresného mesta Trnava. Rad za radom vyhrával súťaže (napr. Melódie priateľstva, Putujeme za ľudovou piesňou) na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni. Vehementná túžba spievať bola natoľko silná, že sa mu o tom roky naozaj aj snívalo. Ako dvadsaťdeväťročný s harmonikou v kufri trávi štyri dni vo Vinnom pri Michalovciach na svadbe spolužiačky z vysokej školy, odkiaľ mieri rovno do Bratislavy na konkurz do operného zboru Slovenského národného divadla. Prijali ho do operného zboru a o pár dní aj do Slovenského fi lharmonického zboru, kde spieva až dodnes.

Na akademickej pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave v rokoch 1997 - 2003 ako doktorand, pri odovzdávaní vedecko - akademickej hodnosti „philosophiae doctor“ (PhD.) v roku 2003 si právom vyslúžil
prezývku spievajúci ekonóm.

Talent, ktorý zdedil po otcovi (pochádza z muzikantskej rodiny, v ktorej každý člen rodiny spieval a hral na nejakom hudobnom nástroji), muzikalita a improvizačné schopnosti ako akordeonistu, ho priam vsadili do takých situačných chvíľ, aby bravúrne zvládol početné kultúrne vystúpenia rozmanitého spoločenského charakteru, na ktorých v hre na akordeón a na klavír, zároveň ako interpret piesní a skladieb, zaujal poslucháčov a získal si ich svojou spontánnosťou a bezprostredným umeleckým prednesom.

Jeho prvá debutová CD platňa pod názvom Keď perly zlatých vín..., ktorá vyšla v roku 2008, ho prezrádza ako speváka, ktorý ľahko a zručne interpretuje piesne rôzneho štýlového zamerania s jednotným tematickým obsahom.

Hlasové schopnosti, flexibilita, technická zdatnosť a adaptabilita ho ponúkajú pre úspešné zvládnutie interpretácie širokej škály piesní aj rôznych hudobných žánrov. Predurčujú ho k tomu, aby mnohé piesne, ktorých je aj sám autorom (hudba, text a aranžmány), sám interpretoval. Veľmi zaujímavé je jeho podanie a v ňom skrytý výraz (dôraz na text a obsahovú stránku piesní) nielen napr. ľudových, umelých, gospelových piesní, ale aj piesní populárnej hudby. Srdcovou záležitosťou sú mu piesne obdobia romantizmu, v ktorých cítiť jas jeho lyrického tenoru. Štúdium operného spevu je mu východiskom a pevnou základňou k tomu, aby so samozrejmosťou a prirodzeným nadhľadom zvládol temperamentom jemu blízky nielen žáner muzikálový alebo operetný, ale s obľubou a profesionálnou ľahkosťou spieval aj operné árie svetových klasikov, ktoré zapadajú do mozaiky jeho rôznorodého a širokého repertoáru.

Ako člen Slovenského filharmonického zboru absolvoval za obdobie 22 rokov množstvo koncertných a operných vystúpení na javiskách svetových scén mnohých štátov Európy (Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Taliansko, Grécko), ale aj Ázie (Izrael) a Japonska (Tokyo).

Z mnohých titulov a vystúpení realizovaných na koncertných a operných pódiách v zahraničí možno spomenúť napr.: M.P. Musorgský – Chovančina, Boris Godunov; G. Verdi – Maškarný bál, La Traviata, Otello, Requiem; G. Bizet – Carmen; F. Lehár – Veselá vdova; R. Wagner – Rienzi, Lohengrin, Tanhäuser; Rachmaninov – Nešpory op. 37; L.V. Beethoven – Symfónia č. 9, Missa solemnis; G. Rossini – Petite Messe Solennelle, Stabat Mater; A.Dvořák – Stabat Mater, Reguiem, oratórium Svätá Ľudmila; J. Offenbach – Hoffmanove poviedky; F. Liszt – Legenda o sv. Alžbete; H. Berlioz – Faustovo prekliatie; A. Schönberg – Piesne z Gurré, Jakubov rebrík, Mojžiš a Áron a množstvo iných titulov.

Popri tejto hlavnej profesionálnej činnosti vyvíja aktivity aj súkromne. V kostoloch nielen svojho rodiska, ale aj v obciach a mestách blízkych okresov, už pravidelne niekoľko rokov poriada svoje vianočné koncerty, na ktorých popri jeho troch dcérach a zboru Mysterium Cantus vystupujú aj iní pozvaní hostia. V januári 2010 vyšiel v predaji aj DVD nosič (live záznam) jeho vianočného koncertu v Smoleniciach. Diriguje spevácky zbor Mysterium Cantus v Smoleniciach, kde pôsobí aj ako hlasový pedagóg, odovzdávajúc tak skúsenosti nadšencom a záujemcom o spev.
 


Created by SLOVAKIA WebDesign -
tvorba web stránok
© 2013 Ing. Matúš Dobšovič, PhD. -
Eli song Mattheus.
Všetky práva vyhradené.