KEĎ ICH OČI VRAVIA O NÁS

ZBIERKA 3

KEĎ ICH OČI VRAVIA O NÁS

Názov publikácie:

Keď ich oči vravia o nás

Autor:

© Ing. Matúš Dobšovič, PhD., DiS.art

Prológ:

© Eleonóra Dobšovičová

Ilustrácie:

© Beáta Krasňanská

Grafické spracovanie:

Mgr. Ľubica Marcinová

Počet strán:

72

Tlač a väzba:

Váry s. r. o. Trnava

Vydavateľstvo:

© Ing. Matúš Dobšovič, PhD., DiS.art Eli song Mattheus
Dolné Orešany 2020

PROLÓG

Oči sú bránou do duše. Oči sa môžu smiať, aj plakať. Pohľadom môžeme iných raniť, zlomiť. Niekedy si ani neuvedomujeme, ako môžeme svojím pohľadom odsúdiť myšlienku, nápad a taktiež samého človeka. V rôznych životných situáciách posudzujeme iných na základe vonkajšieho vzhľadu a nehľadíme na podstatu človeka. Oči môžu o nás povedať tak veľa a pritom môžu skryť tie najtajnejšie zákutia nášho srdca!
Zvieratá sa dívajú na svet inak. Majú schopnosť vycítiť nebezpečenstvo a my, učiac sa, v tomto okamihu žasneme nad ich chovaním, ako sa jednoducho a s čistým štítom dokážu vymaniť zo siete nástrah a živelnosti okolia. Riešia to duchom zakódovaným v útrobách ich bytia.
Každý človek sa pozerá na svet svojimi očami, svojou vlastnou predstavivosťou a preto každý jednotlivec je neopakovateľnou osobnosťou. Možno by bolo veľmi dobré naučiť sa rozmýšľať očami zvierat. Z očí zvierat a z ich chovania vidíme, ako máme v živočíšnej ríši veľa spoločného – v svojom chovaní, v postojoch, ba mnoho ráz nás motivujú k tomu, akými by sme mali naozaj byť. Stávajú sa zrkadlom nášho svedomia, zmýšľania, našich reakcií. Poukazujú na to, akí sme a čo by sme mohli od nich prijať za svoje. Oči sa tak stávajú inšpiráciou k sebauvedomeniu si svojich limitov a k zamysleniu sa samých nad sebou. Sú studnicou, v ktorej vidieť odraz nášho srdca.

Dcéra Eleonóra

VÝBER BÁSNE ZO ZBIERKY
KEĎ ICH OČI VRAVIA O NÁS

DROZD

VÝBER BÁSNE ZO ZBIERKY
Po tráve si skacká
každodenný hosť,
trávička jak tácka,
v nej obživy dosť.

Zobček presne mieri,
vzduch plný strachu,
ťahá červa z diery,
spod lístia aj z machu.

Veselo si kráča,
má tak málo, nič.
Krásne spievaš, vtáča,
dnes o Bohu krič.

Vsadil ti v krk zlato,
skromnosti dal cnosť,
preto mu dnes za to
spievaj pre večnosť.

Ochlaď mi nožičky
rosička z neba,
chcem byť tiež maličký,
dať v obeť seba.

Tá smietka chlebíka
k životu stačí,
neba sa dotýka,
spieva hlas vtáčí.

Duch pije z kalicha,
vozvysok skáče,
lásky sa nadýcha,
od šťastia plače.

Spievaj žalm, pieseň chvál,
vtáčatko milé,
že mi Boh zdravie dal,
žiť v plnej sile.

V duši preds᾽ zneje hlas,
či sa to stalo,
že som v tak krátky čas
stihol tak málo.

Stíchne krok, zmĺkne tón,
zastaví sa sen,
na konci ja a On,
moje skutky len.

Zaspievaj, vtáčik drozd,
pesničku z raja,
nech navždy lásky most
ma s nebom spája.
© Ing. Matúš Dobšovič, PhD., DiS.art